Nieuwe StadionHeracles Almelo lijkt weer wat dichterbij de bouw van het nieuwe stadion te komen. Het college van burgemeesters en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een lening van maximaal 15 miljoen euro voor het nieuwe stadion van Heracles aan de Weezebeeksingel. Het college ondersteunt het initiatief tot bouw van een stadion voor Heracles Almelo vanwege de maatschappelijke en economische waarde die een betaald voetbalorganisatie heeft voor de gemeente.

Geldlening
Het college heeft besloten in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan een geldlening van maximaal vijftig procent van de bouwkosten van het stadion, de grondkosten, de aan te leggen infrastructuur en het aanleggen van de parkeervoorzieningen, tot een maximum leningsbedrag van € 15 miljoen.

Voorwaarden
Aan de geldlening worden voorwaarden verbonden om de risico’s voor de gemeente te beperken. Deze betreffen onder meer het recht van eerste hypotheek en een jaarlijks sluitende exploitatie van zowel de BVO als de Stichting Stadion. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de amateursportverenigingen over de herinrichting van het sportpark Ossenkoppelerhoek. Ook dit was een voorwaarde.

Locatie
Uit onderzoek blijkt dat de locatie aan de Weezebeeksingel, waar ook het huidige stadion zich bevindt, de meest geschikte locatie is, onder andere vanwege de goede bereikbaarheid vanuit Almelo én omgeving.

Besluitvorming
De informatieve raadsvergadering over het raadsvoorstel staat gepland voor dinsdag 14 juni. Op dinsdag 12 juli is dan de besluitvormende raadsvergadering over onder andere de eventueel te verstrekken geldlening.

Bron: Gemeente Almelo

Sponsoren

Reacties (10)

Reageer nu!